Príjemné podujatie pre záujemcov o práce na sebe samých pripravilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko. Transformačný seminár Rovnováha bytia organizovalo viedol skúsený lektor Marek Benko z Nitry. Tucet účastníkov malo možnosť zažiť zaujímavý program plný rôznych techník a postupov na ceste za vlastným šťastím. Workshop sa uskutočnil 8. apríla v priestoroch Hontiansko-novohradkej knižnice.

Marek Benko sa zaoberá rôznymi technikami, ktoré pomáhajú ľuďom. Program obsahoval cvičenia na spoznávanie emócií a ich vplyv na život. Človek si mohol uvedomiť, že niektoré životné situácie môžu znamenať niečo iné, ako sa môže zdať na prvý pohľad. Častokrát pohľad z inej perspektívy objasní aj otázky, na ktoré hľadáme odpoveď. Jednou z novších techník je “vnútorné dieťa”, pomocou ktorej sa dajú nájsť príčiny mnohých súžení, ktoré prežívame v súčastnosti. Hovorí sa, že každý je strojcom svojho šťastia. Mnohí však príčinu svojho nešťastia zvaľujú na “iných”, alebo “osud” a podobne. Skutočné šťastie nosí každý z nás v sebe. Stačí sa rozhodnúť a niečo pre svoj pocit šťastia aj skutočne spraviť.