Tvorivosť a kreativita sú vlastností, ktoré rozvíjajú človeka a obohacujú jeho aktívny život. Ich rozvoj je preto dobré podporovať hlavne v detskom veku. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko zorganizovalo v rekreačnej oblasti Koprovnica tvorivú dielňu “Ide to aj takto” v dňoch 19. – 21. máj. Bola určená deťom a mladistvým do 18. rokov. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Fotogaléria

Hlavným zámerom bolo tvorivé stretnutie detí, získanie praktických skúseností na vytvorenie animovanej sekvencie. Výtvarná, hudobná, audiovizuálna alebo akákoľvek iná forma umenia je skvelým nástrojom a výpoveďou nielen detí, ale aj dospelých o ich vnútornom prežívaní. Výhodou prostredia Koprovnice bol slabý signál mobilných sietí a rovnako pomalý internet. Mladí účastníci tak nemali možnosť tráviť čas hrou na mobiloch, či písaním správ. Hrali sa a komunikovali priamo medzi sebou. Deti začali tvorbou cyklickej animácie, kde do kruhu rozkreslili jednoduchú aktivitu, ktorá končila rovnako ako začínala. Výsledkom je jednoduchý príbeh plynúci v nekonečnej slučke. Medzi ďalšie postupy patrili stop-motion animácia, kde viacnásobný zachytený okamih z fotografií splynul v zdanlivý pohyb. Odfotené postavy v priestore, ktoré sa posúvajú, pôsobia akoby sa hýbali bez kráčania, či vznášali sa nad zemou. Flipbook je párstranová knižka vreckových rozmerov. Vyrobili si ju deti samotné a počas jej otvárania sa akoby premieta film. Bohatý program dopĺňala projekcia animovaných filmov spojená s prednáškou, opekačka či spoločné hry. Na konci všetkých 22 účastníkov aj s organizátormi vytvorili namiesto spoločnej fotky spoločnú animovanú spomienku.

Workshop bol určený pre deti z celého kraja a o jeho atraktivite svedčí množstvo účastníkov, ktoré prekonalo pôvodné plány. Organizátorov potešil aj veľký záujem detí z nášho okresu. Lektorkami podujatia boli Mgr. art. Jana Hirnerová, ktorá má bohaté skúsenosti s workshopmi podobného zamerania a PhDr. Anna Balgová, psychologička z poradenského centra Bienestar. Obe spolupracovali na celom programe a výsledkom bol hladký priebeh a prekvapivé výsledky detských prác. Ďakujeme všetkým zúčastneným aj pomocníkom. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Leave a Comment