TRADIČNÝ ORNAMENT PO NOVOM

Po úspešnej tvorivej dielni  Metamorfózy ľudového ornamentu v roku 2016 pripravuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v júni t.r. ďalšiu tvorivú dielňu pod názvom Tradičný ornament po novom. Počas víkendu 16. – 18. júna sa účastníčky podujatia pod vedením lektorky zapoja do tvorivého procesu,  výtvarne spracujú a aplikujú ľudovú ornamentiku do súčasných odevných výrobkov a doplnkov. Maľba na bavlnu…

Zobraziť viac