Je príležitosť pre výtvarníkov z regiónu Veľký Krtíš prezentovať svoje najnovšie výtvarné práce.

Výstavné priestory Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Krtíši   sa naplnili maľbami, kresbami a skulptúrami od dvadsiatich tvorcov.

Súčasťou výstavy sú textilné výrobky – maľované šatky, kravaty a vankúšiky, ktoré vznikli v rámci tvorivej dielne Metamorfózy ľudového ornamentu.

Návštevníci výstavy si môžu zároveň pozrieť kolekciu detských výtvarných prác žiakov ZUŠ Veľký Krtíš, ktoré boli tohto roku ocenené na Medzinárodnej súťaži Ríša fantázie.

Výstava je verejnosti sprístupnená od 10. do 18. októbra (9.00 – 16.00 hod.)

Navštíviť ju môžu všetci milovníci výtvarného umenia, ako aj žiaci základných a stredných škôl.

Vstup na výstavu je zdarma.