Ľudová ornamentika vo všeobecnosti je bohatá a rôznorodá na celom Slovensku. Každý región či kraj má však svoje charakteristické znaky. Ornament sa objavuje nielen vo výšivkách a textíliách ľudového odevu, ale aj na úžitkových predmetoch každodennej potreby a v architektúre.

Ľudový ornament Hontu sa stal hlavným motívom tvorivej dielne pod názvom, Metamorfózy ľudového ornamentu, ktorú pripravilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš v dňoch 9. – 11. septembra t.r. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Technika maľby na hodváb bola prostriedkom ako ľudový ornament v rôznych jeho podobách preniesť na dámske šály, pánske kravaty a ozdobné vankúšiky.

Účastníčky tvorivej dielne zo Žiliny, Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca a z okresu Veľký Krtíš svojou kreativitou dokázali, že ľudový ornament aplikovaný do moderného textilu  môže byť zaujímavým aj v súčasnosti.

Vytvorené umelecké výrobky budú súčasťou výstavy Výtvarný salón 2016 v Kultúrnom dome Veľký Krtíš v dňoch od 10. do 18. októbra 2016.