Krásne sobotné popoludnie 6. júna 2015 rozoznelo Lipové námestie pod Hradom v Modrom Kameni dychovou hudbou. Priaznivci tohto hudobného žánru si prišli na svoje na XIV. ročníku malých dychových hudieb BBSK „HRADSKÁ MUZIKA 2015“. Podujatie organizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši. Spoluorganizátori boli Mesto Modrý Kameň a DH Hradčianka Modrý Kameň. Na festivale účinkovali dychové hudby: DH SITŇANKA, Banská Štiavnica, DH HRADČIANKA, Modrý Kameň; SEBEDRAŽSKÁ KAPELA, Sebedražie; DH BIELIČANKA, Veľké Bielice.

Fotogaléria

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výsledky Hradská muzika 2015

Odborná porota pracovala v zložení:

–          Predseda: Mgr.art Mário Strenátka, Veľký Krtíš

–          Členovia : Pavel Šiansky, Banská Bystrica a Mgr. Milan Strenátka, Veľký Krtíš

  • DH Sebedražsk hudci, Sebedražie

Zlaté pásmo cum laude

na XIV. ročníku festivalu Hradská muzika 2015

  • DH Sitňanka, Banská Štiavnica

Zlaté pásmo

  • DH Bieličanka, Veľké Bielice

Zlaté pásmo

  • DH Hradčianka, Modrý Kameň

Strieborné pásmo

Zároveň boli udelené aj diplomy za individuálne výkony:

  • speváčkam Renáte Repkovej a Natálii Jackovej

z DH Sebedražská kapela

za pozoruhodný spevácky výkon

  • Pavlovi Andelovi

z DH Bieličanka

za príkladný výkon na bicie nástroje

  • diplom DH Sitňanka

za dramaturgiu vystúpenia

na XIV. ročníku festivalu Hradská muzika 2015