Mobilný telefón je súčasť bežného života. Rozšírenie týchto zariadení o fotoaparát a kameru robí z týchto zariadení najideálnejší nástroj na zachytenie momentálneho diania. Funkcia kamery však dáva oveľa širšie možnosti pre tvorbu. Rozšírenie mobilných telefónov a tabletov s možnosťou točenia sa rozhodli využiť v Hontiansko-ipeľskom osvetovom stredisku vo Veľkom Krtíši a zorganizovali tvorivú dielňu – workshop pre deti a mládež do 18. rokov. V dňoch 12. – 14. júna 2015 sa stretli deti z celého kraja v rekreačnej oblasti Koprovnica na podujatí Deti v obraze.

Fotogaléria

Video

Pod lektorským vedením Mira Rema z Bratislavy zhotovili spoločný film. Miro Remo je mladý slovenský filmár, ktorý má za sebou medzinárodné úspechy a bohaté skúsenosti z tvorby filmu. Bol pre mladých tvorcov inšpiráciou a oporou zároveň. Zastúpené boli deti z Reedukačného centra Čerenčany, Detského domova Rimavská Sobota ako aj mladí tvorcovia zo Základnej školy Vyhne. Náš okres zastupoval mladý filmár Dominik Görgy, ktorý svojimi skúsenosťami bol výraznou pomocou pre lektora aj organizátorov. V prvý deň sa deti oboznámili s prostredím a mali možnosť svoje nápady na vlastný film diskutovať s lektorom aj s ostatnými účastníkmi. Na druhý deň usilovné deti s nadšením vyberali telefóny a tablety aby mohli natočiť svoj nový film. Využili pritom krásne exteriéry, ktoré sa na Koprovnici nachádzajú, ako aj budovu bývalej zotavovne, ktorá momentálne chátra. Hlavným zámerom bolo hravou formou naučiť deti základom filmovej reči. V praxi si tak odskúšali, že nie všetko čo si vymyslia dokážu aj jednoducho zrealizovať a naopak mnohé ťažkosti pri vymýšľaní príbehov dokáže jednoducho vyriešiť strih. Deti si vyskúšali aj najnovšie technické možnosti, aké v mobiloch a tabletoch existujú ako „Slow motion“ alebo filtrovanie obrazu. Natočený materiál spracovali spoločne na strihovom počítači. Výsledok ich tvorby je možné nájsť na internete ako aj na web stránke HIOS. Pre účastníkov z Reedukačného centra ako aj z Detského domova to bola skvelá možnosť na osobnostnú a sociálnu integráciu. Cenné skúsenosti a kopec zážitkov si domov z Koprovnice odnieslo 14 detí. Ich pozitívne ohlasy potešili organizátorov. Projekt vznikol s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.