BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s regionálnymi osvetovými strediskami BBSK a obcou Stredné Plachtince organizuje v dňoch 4. – 5. decembra 2010 tvorivú dielňu – Nositelia tradícií pre vedúcich folklórnych skupín BBSK. Tvorivá dielňa sa uskutoční v reštaurácii Nimród vo Vinici /okres Veľký Krtíš/ a v KD v Stredných Plachtinciach.

Fotky

Lektormi tvorivej dielne budú Mgr. Katarína Nádaská, PhD. /odborná asistentka na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FF UKF v Bratislave/, Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD. /asistent na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave/ a Juraj Matiaš /metodik pre folklór Hontiansko-ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši/.

Tvorivá dielňa bude zameraná na tieto témy:

–          symboly v tradičnej ľudovej kultúre,

–          divadelno-dramatické prejavy,

–          spracovanie tanečného prejavu.

Jej súčasťou bude aj účasť na Spievankách pod Pohanským vrchom v Stredných Plachtinciach.

Podujatie sa uskutoční s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Program a prihláška