Do pozornosti šikovných dievčat a žien alebo pre šikulky!

Chcete si sami vyrobiť originálne darčeky pre svojich priateľov a blízkych? Obrázky z paličkovanej čipky určite splnia vaše očakávania. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši plánuje  na jeseň tohto roku  (október – november, cca 3-4 soboty) uskutočniť  základný kurz paličkovanej čipky. Jeho účastníčky  sa tu naučia základné väzby paličkovania a vyhotoviť  si malebné obrázky, vianočné či veľkonočné ozdôbky.

Bližšie informácie o základnom kurze paličkovanej čipky získate na č. tel. 483 14 65 alebo osobne u Ivany  Leškovej,  HIOS,  Nám. A. H. Škultétyho 5.