V spolupráci s Rímsko-katolíckym farským úradom v Modrom Kameni organizujeme dňa 6. novembra 2010 Krajskú prehliadku speváckych zborov a cirkevných spevokolov – Chrámová pieseň 2010. Prehliadka sa uskutoční v Rímsko-katolíckom kostole sv. Antona v Modrom Kameni o 13,00 hod.

Propozície, prihláška a prezenčná listina

Vyhodnotenie

Fotky