2.miestoPod týmto názvom sme vyhlásili ako usporiadatelia 7. ročníka Festivalu Čipka v Honte súťaž pre kluby paličkovanej čipky na Slovensku. Letačka bolo niekdajšie pomenovanie motýľa v Stredných Plachtinciach, kde sa tohtoročný festival konal. Podmienkou účasti v tejto súťaži bolo vyhotovenie motýľa technikou paličkovanej čipky s použitím vzorov hontianskej čipky.

Do súťaže sa zapojili Kluby paličkovanej čipky z Veľkého Krtíša, Zvolena, Bratislavy, Novej Dubnice, Rajca a samostatne tvoriace čipkárky z Piešťan a Modry.  Súťažnú kolekciu tvorilo 31 prác od 17 autoriek. Jednotlivé paličkované obrázky sa vyznačovali  fantáziou, rôznorodosťou tvarov a farieb. Boli dôkazom šikovnosti a tvorivosti žien, pretože zakomponovanie tradičnej čipky do neobvyklého tvaru bolo veľmi náročné. Obrázky motýľov spestrili výstavu tradičnej hontianskej čipky a poukázali na možnosti jej využitia aj v súčasnom modernom živote.

Motýľom sa dostalo obdivu nielen od návštevníkov festivalu, ale aj od členiek odbornej poroty, ktorá po neľahkom zvažovaní ocenila tri najúspešnejšie z nich. Vyhlasovatelia súťaže pre väčšiu objektívnosť označili obrázky len po vyhodnotení  odbornou porotou, ktorá pracovala v zložení: Mgr. Katarína Chruščová- ÚĽUV Banská Bystrica, Oľga Fratričová – ÚĽUV Bratislava a Viera Pešatová – Podpolianske osvetové stredisko Zvolen.

Prvé miesto v súťaži Krása letačky získala Mgr. Darina Lichnerová z Modry, druhé miesto  Zuzana Ružovičová z KPČ Priadky pri ÚĽUV Bratislava a tretie miesto bolo udelené  Mgr. Ivete Žlnkovej z KPČ Pramene Veľký Krtíš.

Všetkým čipkárkam touto cestou ďakujeme za čas venovaný tvorbe svojich letačiek,  ktoré potešili oči a pohladili dušu každého návštevníka tohtoročného festivalu Čipka v Honte.

pozri fotky