DSC03970VIII. ročník festivalu malých dychových hudieb banskobystrického kraja HRADSKÁ MUZIKA sa konal 27. 6. 2009 na Lipovom námestí v Modrom Kameni. Jeho organizátormi boli: BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové sredisko vo Veľkom Krtíši, Mesto Modrý Kameň a dychová hudba Hradčianka s finančným prispením Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického kraja.

Súťažiť prišlo osem malých dychových  orchestrov v počte 134 účinkujúcich. V hodnotiacej porote pracovali: Mgr.art.Peter Bibza, Banská Bystrica, Mgr. Erika Žigová, Podpolianske osvetové stredisko Zvolen, Juraj Matiaš, riaditeľ Hontiansko-ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši a primátor mesta Ing. Aladár Bariak. Porota posudzovala programové bloky vystúpení dychových orchesterov podľa zadaných kritérií hodnotiacej tabuľky, kde dychový orchester mohol získať maximálne – 100 bodov. V závere festivalu sa uskutočnil rozborový seminár.

pozri fotky

Získané body

Celkové poradie umiestnenia dychových hudieb

92

1. miesto

DETVA – Detva

89

2. miesto

ŽIARANKA – Žiar nad Hronom

79

3. miesto

MOSTÁRENKA – BREZNO

75

4. miesto

CEMENTÓN – Banská Bystrica

70

5. miesto

HRADČIANKA – Modrý Kameň

64

6. miesto

HNÚŠŤA – Hnúšťa KOKAVČIANKA – Kokava nad Rimavicou

56

7. miesto

GEMERČANKA – Revúca

Najlepšia dychová hudba – Laureát festivalu DETVA – Detva
Cena za dramaturgiu a javiskový prejav ŽIARANKA – Žiar nad Hronom
Cena za interpretáciu povinnej skladby MOSTÁRENKA – BREZNO
Cena za inštrumentálny výkon CEMENTÓN – Banská Bystrica
Zvláštna cena primátora mesta Modrý Kameň ŽIARANKA – Žiar nad Hronom
Ďakovný list HRADČIANKA – Modrý Kameň
Ďakovný list HNÚŠŤA – Hnúšťa
Ďakovný list KOKAVČIANKA – Kokava nad Rimavicou
Ďakovný list GEMERČANKA – Revúca