Termín: 29. november 2008
Miesto: Kultúrny dom Stredné Plachtince

13. ročník stretnutia sólistov spevákov, folklórnych skupín z Východného Hontu a ich hostí. Program folklórnych skupín z Dačovho Lomu, Dobrej Nivy, Klenovca, Plachtiniec a Príbeliec bol v prvej časti zameraný na takmer už zabudnuté uspávanky a poľné piesne. V druhej časti sa predstavili jednotlivci a kolektívy s programovými číslami zamerané na hudbu , spev a zvykoslovie.

pozri fotky