HIOS pripraví aj Vaše podujatie na kľúč

  • pomoc pri príprave a realizácii rôznych kultúrno-spoločenských podujatí: námet, scenár, realizácia, výtvarné i technické zabezpečenie, ozvučenie, odborná spolupráca
  • poradenské a metodické služby v jednotlivých žánroch ZUČ
  • výchovná a vzdelávacia činnosť (tematické okruhy podľa požiadaviek)