Storyteller a Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko (HIOS)

Báčsky Petrovec, Veľký Krtíš, 11. júna 2024 Storyteller, portál, ktorý vo Vojvodine (Srbsko) informuje po slovensky a srbsky,  a Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko (HIOS), kultúrna inštitúcia Banskobystrického kraja pôsobiaca na Slovensku, oznámili spoluprácu zameranú na posilnenie kultúrnej výmeny a dialógu medzi Slovenskom a Srbskom.

“Cieľom našej spolupráce je vzájomne sa informovať o pripravovaných podujatiach a využiť náš potenciál v rámci propagácie,”  vyhlásil Mgr. art. Cyril Páriš, riaditeľ Hontiansko-ipeľského osvetového strediska Veľký Krtíš.

Zámerom je teda vytvoriť platformu pre vzájomné porozumenie a ocenenie kultúrnej rozmanitosti oboch krajín.

„Spolupráca s HIOS je pre Storyteller kľúčová, pretože nám umožňuje prehĺbiť naše poslanie – prinášať slovenské príbehy do Srbska, a na druhej strane, prinášať slovenské vojvodinské príbehy do našej materskej krajiny, na Slovensko. Spojením síl s tak významnou kultúrnou inštitúciou ako je HIOS, získavame prístup k širšiemu spektru tém, odborníkov a podujatí, čo nám umožní vytvárať ešte kvalitnejší a relevantnejší obsah pre našu komunitu,“ povedala Vladimíra Dorčová Valtnerová, zodpovedná redaktorka redakcie Storyteller. 

Partneri budú spolupracovať na tvorbe spoločných obsahov, organizovaní podujatí a propagácii kultúry oboch krajín prostredníctvom rôznych kanálov, akými sú webové stránky a sociálne siete.