Hontiansko – ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši organizuje zážitkový výlet zameraný na tradičnú kultúru a folklór:

Hrušovský keľavnik – Nové dobrodružstvá zbojníka Šiša Pištu 

V nádhernej dedine Hrušov sa vydáme po stopách Šiša Pištu, ktorého uväznili za krádež. Podarí sa deťom oslobodiť ho? Deti vyskúšajú remeslá, ochutnajú tradičné hrušovské lepníky, zaspievajú a zatancujú si, či preveria svoje zručnosti.

Cena: 4€ na dieťa

Prihlasovanie, kontakt a bližšie info:

Mgr. Katarína Hanková, 0948 835 530, osvetahankova@gmail.com