V nedeľu, 2.7.2023, sme mali v Dolných Plachtinciach krásne folklórne popoludnie!!! Aj napriek tomu že sa súťažilo, vládla medzi účastníkmi dobrá nálada, pretože Hrušov, Plachtince a Príbelce sú veľký “folklórni priatelia”. Regionálne kolo súťaže a prehliadky hudobného folklóru Vidiečanova Habovka je teda za nami.

Ak ste zvedaví a nemohli ste prísť, prinášame vám vďaka Jankovi Ondrejkovi malú fotodokumentáciu.

Srdečne gratulujeme priamym postupujúcim na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 22.10.2023 v Čiernom Balogu. V kategórii spevácke skupiny je to Ženská spevácka skupina Hrušov a v kategórii sólisti speváci, spevácke duá – Juraj Matiaš. Návrh na postup odborná porota udelila aj Ženskej speváckej skupine Bažalička a Eme Pavlovovej.

Za finančnú podporu ďakujeme garantovi a vyhlasovateľovi súťaže – Národnému osvetovému centru a Banskobystrickému kraju. V neposlednom rade ďakujeme obci Dolné Plachtince za vynikajúce zázemie!!!