Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši /kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja/ hľadá samostatného pracovníka na úsek ekonomicko-technických činností na polovičný úväzok s nástupom od 01.03.2023.
Podmienkou je SŠ popr. VŠ vzdelanie, vítaná je prax v odbore.
Uchádzač by mal ovládať informačné technológie a programy (Windows, Excel)
Nevyhnutné sú organizačno-manažérske schopnosti a komunikatívne zručnosti.
Na základe Prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.296/2022 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2023. sa
prisudzuje tarifný plat od 381,15 EUR do 454,75 EUR – v závislosti od dosiahnutého
vzdelania a priznanej odbornej praxe požadovanej na daný úsek.


Záujemcovia môžu poslať žiadosť a motivačný list najneskôr do 20. februára 2023 na adresu:
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko
Nám. A.H. Škultétyho 736/5
990 01 Veľký Krtíš