My sme dnes ušili háby, aj vianočné podarúnke. ?

Dielnička ožila a bola v nej opäť tvorivá atmosféra. Najbližšie nás čaká kurz HÁČKOVANIA! Už v novembri! Prídete? ?

Stačí sa prihlásiť na tel. čísle: 0948 835 530. Tešíme sa na vás! ?