Srdečne vás pozývame na Kubániho plenér – workshop pre výtvarníkov zameraný na krajinomaľbu. Podujatia bude prebiehať v plenéri v okolí obce Dolné Strháre dňa 03. 09. 2022. V cene 8,- eur vás čaká lektor, maliarske plátno, obed a občerstvenie počas dňa. Podujatie nadväzuje na výtvarné tradície regiónu a odkaz miestneho maliara – Ľudovíta Kubániho.

Počet účastníkov bude obmedzený.

Registrácia mailom: osvetasitar@gmail.com. Tešíme sa na vás, neváhajte ?