… a nebojí sa ani súťažiť, možno pozná celoštátnu postupovú súťaž fotografickej tvorby –  AMFO, alebo výtvarnej tvorby – Výtvarné spektrum.

Naše regionálne prehliadky už máme za sebou. Tradične ich organizuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja. Účastníkov bolo v roku 2022 menej ako obvykle, ale odborná porota /Miroslav Zaťko, Ján Račko, Július Kniesner a Martin Sitár/ vybrala tých najúspešnejších, ktorí nás budú reprezentovať v krajskom kole súťaží.

AMFO je jedinou súťažou svojho druhu na Slovensku a v našom regióne sa v tomto roku najviac darilo Zuzke Szabóovej z Veľkého Krtíša, Jánovi Belákovi z Obeckova a Miroslavovi Kalachovi z Krupiny.

Výtvarné spektrum je ďalším jedinečným podujatím, ktoré poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej tvorby. Na krajskej prehliadke so svojimi dielami zabojujú Barbora Fišerová z Čeloviec, Linda Kováčová z Veľkého Krtíša, Pavel Mócz zo Seleštian, Ivan Vredík zo Žihľavy, Jakub Lalík z Očovej a Aneta Beňková z Veľkého Krtíša.

Talentovaní ľudia nachádzajú šťastie v tvorbe svojich diel a my sme vďační za každého jedného z nich.