Výtvarný salón Veľký Krtíš je regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum vyhlasovanej každoročne Národným osvetovým centrom v Bratislave, ktorá je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým, má postupový charakter a je trojstupňová.

Súťaží sa v troch vekových skupinách v kategóriách:

  1. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.)
  2. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.)
  3. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.)
  4. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.) – bez rozlíšenia veku.
  5. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.) – bez rozlíšenia veku.

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

Súťažné práce sa doručujú do sídla organizátora základného kola súťaže, do ktorého bola práca prihlásená.

Odporúčané témy pre 59. ročník sú: PAMÄŤ a KRAJINA.

Propozície a podmienky súťaže nájdete na www.nocka.sk, uzávierka prihlasovania a odovzdania prác do regionálneho kola vo V. Krtíši je 21.03.2022.

Podrobnejšie info: M.Sitár, mail: osvetasitarmail.com, prípadne tel.: 0950 479 878.