50. ročník
celoštátnej postupovej súťaže a výstavy
amatérskej fotografickej tvorby

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia. Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši je organizátorom regionálneho kola pre okres VK. Prihlásiť sa môžu všetci neprofesionálni fotografi okresu online na www.nocka.sk. Fotografie môžete poslať online, vieme ich vytlačiť u nás a po skončení súťaže si ich môžete ponechať na pamiatku. V prípade, že ich už máte vytlačené, prípadne si ich chcete dať tlačiť sami prosíme o dodržanie formátu 30×40-45 cm/30×30 cm a doručenie na pracovisko H-IOS (Nám. A. H. Škultétyho 5, V.Krtíš) do uzávierky súťaže.

Uzávierka prihlasovania a doručenia fotiek je 21.03.2022.

Odporúčaná téma pre 50. ročník je: PAMÄŤ.

Súťažné kategórie:


I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia


B. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
B. kategória: farebná fotografia

III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
B. kategória: farebná fotografia

Bez rozlíšenia veku:
C. kategória: cykly a seriály
D. kategória: experiment

Viac informácií a propozície súťaže nájdete na: file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/Propozicie-AMFO-2022.pdf.

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/