Kubániho plenér 2021- krátky videozáznam z maliarskeho workshopu, ktorý prebiehal v lete v Dolných Strhároch pod lektorským vedením Mgr.Art Ivana Slovenčáka z Banskej Štiavnice. Podujatie vzdalo poctu “maliarovi Novohradu” Ľudovítovi Kubánimu, ktorý sa v dedine narodil a pôsobil v minulosti. Venoval sa hlavne krajinomaľbe a vidieckym motívom, na čo sme sa snažili nadviazať a výsledok stál za to. Ďakujeme všetkým účastníkom a OZ Nazri za príjemné pohostenie vo svojich priestoroch.