OD-TE-RAZ až do Štedrého dňa budeme uverejňovať krátke videá, v ktorých predstavíme zvyky a tradície Hontu v spomienkach našich milých pamätníkov.

Bude to krásne nahliadnutie do života našich predkov.Rituály majú svoju moc preniesť nás do minulosti a dovoľujú nám dotýkať sa našich koreňov. Často nesú duchovný význam pre rodinu. Zvyky tiež upevňujú a vytvárajú silnejšie putá.

Kračún (Vianoce po hontiansky) sa začína Stridžími dňami, plnými zvykov na Katarínu, Luciu, Mikuláša a rôznymi ľúbostnými vešteniami či protibosoráckymi opatreniami. Plynule pokračoval prípravou na Štedrý deň.