Zverejnenie výsledkov regionálneho kola súťaží AMFO, Výtvarné spektrum a Cineama organizovaných Národným osvetovým centrom v roku 2021: AMFO 21 (ocenené práce prihlásené na okresné kolo VK):