V rámci aktivity Divadelný dišpuťák zavíta medzi deti Potulné dividlo J+T s predstavením MAŤKO A BLÁZNI.