Ukážka z knihy Ch. Bukowski – Najkrajšia žena v meste…