“To gajdoško to to to,nerobiv si cez ľeto, aľe buďeš na zimu, miluvaťi gajďinú.

A tá naša gazďiná, papierovie čižmi má, ket sa do ňich obúva, bruško sa jej nadúva.

A tá naša gazďiná, páľenô sa napila, ket rezance varila, na vareci vši bila.”

Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku boli v roku 2015 zapísané na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Obec Príbelce bola v minulosti úzko spätá s gajdošskou tradíciou, pretože sa tu narodil a žil Ján Pavlov /1891-1991/ – posledný príbelský gajdoš. Bol chudobným pastierom, no na druhej strane významným gajdošom v celom regióne. Ešte dnes žijúci obyvatelia tejto obce si pamätajú na zábavy pri gajdách, na jeho hráčsky a spevácky talent. Gajdy však na určitý čas utíchli a až v roku 2007, príchodom gajdoša Andreja Babiara zo Želoviec, začala FSk Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec ako jedna z mála na Slovenku, využívať vo svojich programových blokoch tento tradičný hudobný nástroj. Obnovili sa aj fašiangové obchôdzky po dedine, ktoré sa v súčasnosti stali opäť tradičným.