Rok 2020… Náš osvetársky rok 2020… Ak chceme hľadať pozitíva, sme bohatší o nové skúsenosti. Naučili sme sa pracovať aj v dobe, kedy naplánované sa stalo z jedného dňa na druhý neuskutočniteľným. Napriek všetkému sme však toho stihli mnoho.