Druhý diel našej Osvetovej revue o veciach verejných a neverejných uzrel svetlo sveta…