S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.