S tetou Cellengovou sme pokračovali v rozhovore o údržbe tradičného odevu a čo bolo možné, to sme si aj vyskúšali.