Náš dnešný príspevok berte ako odľahčenie k dňom, ktoré sú pre mnohých z nás náročné, skľučujúce a akési neisté. V krátkych videách s Jurajom Matiašom Z Horných Plachtiniec sa dozviete o detských hrách z obdobia 50. rokov 20. storočia.

“V ľudovom umení možno nájsť cestu k úprimnejším ľudským vzťahom, učiť sa aj vzťahu k prírode a citu pre spravodlivosť. Áno, ľudové umenie je naše vzácne kultúrne dedičstvo, sú hodnoty, ktoré vyvierajú z podstaty našich vlastných koreňov. Výchovu ľudovým umením odporúčame pre deti vzhľadom na jej všestrannosť a preto, že ním sa im možno prihovoriť najzrozumiteľnejšie. Veď hry, pesničky, rozprávky sú súčasťou života detí. Vyjadrujú ich túžbu po pohybe, po rytme, spodobujú ich prirodzenú hravosť, odzrkadľujú vzťah detí k prírode, ich záujem o zvieratá, o prácu a zábavu dospelých, súvisia s náklonnosťou detí k žartom, fígľom, ale aj s ich túžbou po neznámom, po tajomnom, po objavoch.” /Elena Medvecká, citát z knihy Detské hry a tance, 1997/.