Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši zorganizovalo tvorivé dielne zamerané na praktickú prezentáciu techniky paličkovanej čipky (hontianska čipka, moderná paličkovaná čipka). Tvorivé dielne sa konali 21.2.2020 v ZŠ Modrý Kameň, 28.-29.9.2020 v ZŠ A. H. Škultétyho Veľký Krtíš. 

Zámerom aktivity bolo upriamiť pozornosť na hontiansku čipku ako špecifický prvok kultúry Hontu a významnú súčasť kultúrneho dedičstva. Deti a mládež sa z praktického hľadiska oboznámili s autentickými čipkami Hontu v kontinuite s ich novými podobami, smerovaním a využitím.

Podľa záujmu účastníkov môžeme povedať, že sa nám náš zámer a ciele podarilo naplniť a počet priaznivcov hontianskej paličkovanej čipky sme o niečo navýšili.   

smart
smart