Tvorivú dielňu “Sukňe pozberanie” sme kvôli nepriaznivej “CORONA situácii” museli v marci na poslednú chvíľu zrušiť. Máme však nový termín a preto prijmite naše pozvanie znovu!!!