Pripravujeme pre vás tvorivú dielňu venovanú ľudovej architektúre, tradičným stavebným  postupom a materiálom nášho regiónu v minulosti. Tešíme sa na stretnutie v autentickom prostredí Hrušovských lazov – Jablonec. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.