Festival amatérskej umeleckej tvorby – HAH /hraný amatérsky humor/ predstavuje výber z vystúpení komických skupín, satirických scénok, amatérskej hudobnej produkcie, uvádza viacero jednotlivcov, stand-up komedy, ľudových rozprávačov či amatérskych multimediálnych tvorcov.

Festival dlhodobo figuruje v povedomí regiónu, zaznamenáva bohatú účasť divákov aj zo širšieho okolia. Jubilejný 30.ročník festivalu bude venovaný stretnutiu zakladateľov a tvorcov festivalu a prezentácii retrospektívnych pohľadov do minulosti. Trojdňový multižánrový maratón bude prebiehať v exteriéri kúpaliska. 

Sprievodným podujatím je súťažná prehliadka krátkych multimediálnych snímkov autorov zo Slovenska a zahraničia. O najlepších z nich, ktoré získajú atraktívne ceny: Zlatú, Striebornú a Bronzovú rúru, rozhodujú svojím hlasovaním diváci v ankete.

Okrem diváckej ankety bude súčasťou festivalu aj rozborový seminár hodnotiaci amatérske snímky, ktorý zabezpečia oslovení odborní lektori a interaktívna diskusia s tvorcami, pozvanými hosťami o histórii, význame a potrebe amatérskej multimediálnej tvorby HAH-u a Urtica filmu.