Krátke inštruktážno/propagačné video približujúce klasickú grafickú techniku linorezu v prevedení Kataríny Baranovej a s hudobným podkladom od skupiny AWAKING AFFINITY z VK. Príjemné sledovanie vám praje H-IOS