“Svet je ohromné miesto, kam sa narodiť.” /Lawrence Ferlinghetti, americký básnik a maliar/

Nekonečno… Niečo bez hraníc… Čo je viac? Ak si ho chcete predstaviť, je to pre vás príjemné, alebo pociťujete strach? Strach z neznáma? Dá sa napočítať do nekonečna? Dá sa ho vidieť?

Náš dnešný POHĽAD DO NEKONEČNA je netradičnou kombináciou fotografií našich regionálnych tvorcov, punkovej hudby a umeleckého prednesu básne L. Ferlinghettiho – Lunapark.