Kto z vás pozná plachtinský či príbelský tradičný odev, veľmi dobre vie, že správne sa obliecť či učesať je doslova alchýmiou. Posledné dva roky sme sme organizovali tvorivé dielne s tématikou tradičných úprav vlasov slobodných a vydatých žien.
Dnes pre vás zverejňujeme zaujímavý dokument, ktorý popisuje nielen ako sa obliecť a učesať, ale dozviete sa v ňom aj zaujímavosti o vývine ženského odevu od začiatku 20.storočia.
Pre Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši /v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja/ pripravila Mária Beňová.
Touto cestou zo srdca ďakujem mojim informátorkám – Márii Cellengovej z Príbeliec a Márii Mlynárovej z Horných Plachtiniec, ktoré sa v roku 2006 veľkou mierou pričinili o vznik tohto krátkeho filmu.