“Kohút pri potôčku, volá na sliepočku,
za božťok na líčko, darujem vajíčko.”


Počas predveľkonočného obdobia sme mali tak ako po každý rok pripravené vzdelávacie
podujatie pre deti zo základných škôl – JAR V HONTE.
Jar bola pre ľudí v minulosti veľmi očakávaným a vítaným obdobím. Začali sa jarné práce na
poliach a všetci si želali čo najlepšiu úrodu. V niektorých oblastiach na Slovensku sa deťom
skončil školský rok skôr ako je tomu v súčasnosti. Bolo to už 12.marca – na Gregora, alebo v
prvý jarný deň. Dôvodom bol práve začiatok jarných prác a s tým prichádzajúce pracovné
povinnosti školákov.
Najvýznamnejším kresťanským sviatkom ľudí bola práve VEĽKÁ NOC. Viazalo sa na ňu
veľké množstvo tradičných zvykov a úkonov. Ako veľkonočné sviatky slávili v Horných
Plachtinciach v prvej polovici 20. storočia nám porozprával Juraj Matiaš. V krátkych videách
sa dozviete napríklad aj to, ako si upliesť korbáč.

Pre Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši /v zriaďovateľskej pôsobnosti
Banskobystrického samosprávneho kraja/ pripravila Mária Beňová.