V zmysle prijatých opatrení BBSK so šírením koronavírusu oznamujeme širokej verejnosti, že všetky plánované podujatia HIOS-u sú do odvolania ZRUŠENÉ.

O náhradnom termíne podujatí Vás budeme vopred informovať. Zároveň Vás žiadame, aby ste nás kontaktovali výhradne telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.