Divadlo Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša odohralo v nedeľu 21. apríla 2019 v Dolných
Plachtinciach divadelné predstavenie „JANÍK“. V snahe o zachovávanie kultúrnej identity
regiónu Hont načreli do inšpiratívnych zdrojov „fašiangov a turíc“ z prvej polovice 20. storočia
v našom regióne. Plachtinské nárečie, zvyky a obyčaje sa tak stali predlohou inscenácie, ktorú
súbor naštudoval. Predstavenie vnímame ako poctu Plachtinskej doline a „plachtinskému
národu“. Inscenácia upriamuje pozornosť na konflikt spoločnosti a jednotlivca o ktorého
nikto neprejavuje záujem, ktorý je na príťaž a slúži iba na výsmech. Toto divadelné dielo
sprístupnilo pohľad na život a spoločenské dianie vo vtedajšej dobe súčasnej kultúrnej
verejnosti a pripomenulo isté fragmenty tým skôr narodeným. Inscenácia pod autorskou
a režijnou taktovkou Mgr. art. Cyrila Páriša s protagonistami Vlasľom Krajčim, Evou
Hentekovou, Danou Fridrichovou, Magdou Stankovou, Máriou Kropáčovou, Oliverom
Závodským, Zojkou Fridrichovou a za hudobného doprovodu Štefánie Selskej, Juraja Matiaša,
a Jany Krajčiovej, významnou mierou prispela k zachovávaniu kultúrneho dedičstva
Plachtinskej doliny regiónu Hont.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.