Cieľom podujatia RADOSTI V HÁJI bolo oživiť, zvýrazniť a podporiť kultúrnu identitu obyvateľov Plachtiniec. Táto aktivita ako forma trávenia voľného času mala už v minulosti svoje miesto v Plachtinskom Háji pod názvom „trojplachtinské stretnutia priazne“ , ktoré zaniklo v 80.-tych rokoch 20 st.,  teda prostredníctvom nových a inšpiratívnych metód sme oživili tradíciu. Na podujatí vystupovali umelci z Plachtiniec, regiónu Hont. Na podujatí boli prezentované jednotlivé zvyky a obyčaje(obchôdzka s kyseľom, obyčaje pri práci a i.), príslovia, porekadlá, piesne, ktoré neboli doteraz uvedené v žiadnej podobnej forme a ovláda ich už len malá skupina obyvateľov žijúcich na tomto území. Jedná sa o kultúrne dedičstvo, ktoré má nevyčísliteľnú hodnotu. Vďaka bohatým kultúrnym a etnologickým vedomostiam Juraja Matiaša program podujatia zahŕňal historický, etnologický, kultúrny, spoločenský vývoj v Plachtinciach. Súčasťou podujatia bola beseda zameraná na prezentáciu plachtinského nárečia a tvorivé dielne. Išlo o snahu sprístupniť súčasnej verejnosti pohľad na život minulých generácií v Plachtinciach. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia 🙂