Dňa 22. júna 2018 (piatok)

pracovníci Hontiansko-ipeľského osvetového strediska Veľký Krtíš

budú mimo pracoviska z dôvodu

účasti na branno-športovom dni v Modrom Kameni