Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš pripravuje v tomto roku pre neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov Krajskú tvorivú dielňu.

Jednotlivé sekcie budú lektorovať odborníci ako Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Mgr. art  Ľubomír Viluda, ArtD., Mgr.art Ivana Kršiak a Kvetoslav Šakový.

Krajská tvorivá dielňa sa uskutoční v dňoch 1. – 3. júna 2018 vo Vinici (okres Veľký Krtíš). Program stretnutia bude ako vždy zaujímavý, jedinečný a tvorivý.

Záujemcovia o uvedené podujatie sa môžu kontaktovať na príslušné regionálne osvetové strediská v bansko-bystrickom kraji, z okresu Veľký Krtíš volajte Mgr. Ivane Leškovej na č.tel.: 047/ 483 17 46 alebo na č. mob.: 0907 886 673.

Podujatie z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

Fotogaléria