Amatérski filmári z okresov Zvolen, Detva, Krupina a Veľký Krtíš sa stretli a predstavili najnovšiu tvorbu. Regionálna súťažná prehliadka “Cineama 2018” sa konala v sobotu 10. marca v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Na prvej súťaži pre filmárov premiérujú svoje najnovšie diela. Hlavným organizátorom bolo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš. Prihlásených bolo 25 filmov, z čoho až 10 filmov od autorov z nášho okresu. Potešiteľnou skutočnosťou je účasť autorov vo všetkých vekových kategóriách. V skupine A – autori do 16 rokov sa predstavilo 8 filmov. Zastúpené boli aj filmy zhotovené počas workshopu “Ide to aj takto” v Koprovnici v máji v roku 2017.V skupine B – autori od 17 do 21 rokov sme videli dva filmy od Žofie Ščurokovej z V. Krtíša a V skupine C – autori nad 21 rokov nás reprezentovali: Jaroslav Hanko z Modrého Kameňa, Norbert Erdélyi z Veľkého Krtíša, spoločný film účastníkov festivalu HAH Dolná Strehová 2017 a tradične aj filmový klub Urtica zo Žihľavy.

Výsledky KP Cineama Veľký Krtíš

Fotogaléria

Porota v zložení: Mgr. art. Peter Dimitrov ArD., (filmový režisér a pedegóg), Mgr. art.  Roman Varga (filmový strihač a pedagóg), Mgr. Ivana Lešková (riaditeľka HIOS V. Krtíš), to nemala vôbec jednoduché. Vo všetkých vekových kategóriách rozhodovala o postupe filmov na krajskú filmovú prehliadku, ktorá sa uskutoční 20. apríla v Žiari nad Hronom. Po projekcii nasledoval odborný seminár, na ktorom sa autori z úst poroty dozvedeli postrehy k ich tvorivému prístupu. Profesionálni filmári im poskytli informácie, ktoré im pomôžu pri nasledujúcej tvorbe. Predseda poroty Peter Dimitrov vyzdvihol kvalitu najmä autorov v skupine C – nad 21 rokov. Ocenil ochotu tvorcov pracovať v rôznych žánroch.

Tucet filmov postupujúcich na krajskú prehliadku svedčí o vysokej kvalite a skúsenostiach filmárov. Z nášho okresu nás budú reprezentovať – Žofia Ščuroková s filmami “Buk” a “CU2017”, Urtica film klub s filmami “Pokračujte v jazde” a “Pravdivý príbeh Džessi Džejmsa”. Držíme im palce!

Regionálna prehliadka amatérskeho filmu “Cineama Veľký Krtíš” sa uskutočnila s finančnou podporu Banskobystrického samosprávneho kraja.