Tradičný ornament bol hlavným motívom tvorivej dielne, ktorá sa konala vo Veľkom Krtíši v dňoch 16. – 18. júna 2017. So zámerom oživiť tradičný ornament prišlo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš. Jeho cieľom bolo poukázať na tradičný ornament ako bohatý zdroj inšpirácie aj v súčasnej textilnej tvorbe. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia.

Projektu sa zúčastnili výtvarníčky a čipkárky nielen z nášho okresu, ale aj zo Žiliny, Banskej Bystrice a Fiľakova. Pod odborným vedením lektorky v tvorivej atmosfére vznikli jedinečné tričká, tašky a šiltové čiapky ozvláštnené ornamentálnou maľbou.

Vytvorené textilné artefakty si môže verejnosť pozrieť počas festivalu tradičnej ľudovej kultúry Hontianska paráda v Hrušove v dňoch 18.- 19. augusta 2017.

Fotogaléria