Úspechy amatérskych filmárov z nášho okresu robia radosť a propagáciu nášmu regiónu už dlhšiu dobu.

Súťažná prehliadka amatérskeho filmu sa tento rok uskutočnila v Nitre v dňoch 9. – 11. júna. Tento rok si Cineama pripomína “jubilejné” 25. výročie, avšak súťaž amatérskych tvorcov existovala už dávnejšie pod inou organizačnou štruktúrou. Pravidelné prispievanie novými filmami a systematická práca našich autorov priniesli opäť plodné ovocie. Dvojdňový premietací maratón pozostával z 93 filmov a približne 600 minút amatérskych filmov. V tejto konkurencii dokázali naši filmári obstáť so cťou.

Fotogaléria

O výsledkoch rozhodovala porota doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., Ing Milan Frišo, Mgr. Michal Vrbňák, Mgr. art. Maxim Melnyk a Mgr. Ladislav Munk. Každý z nich je aktívnym filmovým tvorcom, členom porôt amatérskej filmovej tvorby a skvelý rečník. Dominik György s filmom Lenivosť získal 1. miesto v kagetórii B, experiment. Urtica film zo Žihľavy v kategórii C, za hraný film Revenant 2 získali Čestné uznanie. Dominik György je mladý talentovaný autor, ktorý sa však zúčastnil súťaže Cineama poslednýkrát. Dôvodom je jeho prijatie na prestížnu filmovú školu FAMU (Filmová a televízna fakulta Akadémie muzických umení v Prahe) v odbore réžia hraného filmu. Propozície Cineamy účasť študentov takýchto škôl vylučujú. A práve vďaka Cineame mohol tento autor rásť a napredovať, pretože model tejto súťaže ponúka spätnú väzbu pre autorov. To je príklad významu amatérskej filmovej tvorby.

Súčasťou podujatia boli rozborové semináre, na ktorých majú možnosť autori konfronovať svoje zámery s odborným pohľadom poroty. Bohatý sprievodný program tvorila prehliadka zákutiami Horného mesta, Filmové návraty – premietanie pre verejnosť, Filmové popoludnie – premietanie pre deti, Výstava filmovej techniky, fotovýstava “Momentky Cineama”, workshopy “Aha, hýbe sa to!” a “Točím, teda som”. Druhý z workshopov lektorsky viedol Mgr. art. Ivan Vredík z HIOS Veľký Krtíš.

V nedeľu bola na programe 1. medzinárodná konferencia “Cesta Cineamy”. Vystúpili mnohí hostia, medzi inými Dave Watterson z Veľkej Británie, Wolfgang Freier z Nemecka, Maxim Melnyk z Ukrajiny, či PhDr. Zuzana Školudová z NOC Bratislava. Tá v závere odovzdala Pamätné listy najvýznamnejším spolupracovníkom a činiteľom na poli amatérskeho filmu.  Cti z tohto ocenenia sa radovali aj Mgr. Ivana Lešková, riaditeľka HIOS a Ing. Ivan Vredík, režisér a tvorca amatérskych filmov Urtica film Žihľava.

Najbližšie si môžete úspešné amatérske filmy pozrieť na multižánrovom festivale HAH v Dolnej Strehovej 28. – 30. júla v sobotnom programe humorných vystúpení.